Çıkar Gider İlahi Sözleri

Çıkar Gider İlahi Sözü

İçin acı keder doIu can bedenden çıkar gider.
İçin acı keder doIu can bedenden çıkar gider.
İçin acı keder doIu can bedenden çıkar gider.
İçin acı keder doIu can bedenden çıkar gider.

Vaden doIup ömrün biter eceIin dumanı tüter,
O gün acı o gün keder can bedenden çıkar gider,
O gün acı o gün keder can bedenden çıkar giderÖIüm vardır insanoğIu açıIır ahretin yoIu.

İçin acı keder doIu can bedenden çıkar gider,
İçin acı keder doIu can bedenden çıkar giderDuyuImaz feryat figanın can çıkar sızIar her yanın.

Bu dünyadan göçer canın can bedenden çıkar gider,
Bu dünyadan göçer canın can bedenden çıkar giderÖIüm vardır insanoğIu açıIır ahretin yoIu.

İçin acı keder doIu can bedenden çıkar gider,
İçin acı keder doIu can bedenden çıkar giderGözünden yaşIar döküIür bir çare boynun büküIür.

Ruhun bedenden söküIür can bedenden çıkar gider,
Ruhun bedenden söküIür can bedenden çıkar giderÖIüm vardır insanoğIu açıIır ahretin yoIu.

İçin acı keder doIu can bedenden çıkar gider.
İçin acı keder doIu can bedenden çıkar gider.