Çeçen Milli Marşı İlahi Sözleri

Çeçen Milli Marşı İlahi Sözü

Yaralarımızı ağıtlarla sararken bacılarımız,
Maharetle canlanır değerli gözlerimiz,
Yaralarımızı ağıtlarla sararken bacılarımız,
Maharetle canlanır değerli gözlerimiz,

Gece kurt yavrularken, geldik dünyaya,
Sabah kükrerken arslan, ismimiz kondu,
Lâ ilâhe illallah.

Kartal yuvalarında emzirdi analarımız,
Eyer üstünde savaşı öğretti babalarımız,
Lâ ilâhe illallah.

Halk için, vatan için yetiştirdi analarımız,
Onlar tehlikede olduğunda yiğit kesildik,
Lâ ilâhe illallah.

Dağların şahinleri gibi özgürce yetiştik,
Gururla çıktık zorluklardan, bozgunlardan,
Lâ ilâhe illallah.

Tunçtan dağlar kurşun gibi erise de,
Onursuz çıkmayız hayattan ve savaştan,
Lâ ilâhe illallah.

Ey kara toprak, her zerren çatlasa da soğuktan,
Sana şerefsiz bir şekilde dönmeyeceğiz,
Lâ ilâhe illallah.

Hiçbir zaman hiç kimseye pes etmedik biz,
Ya özgürlük, ya ölümdür seçeneğimiz,
Lâ ilâhe illallah.

Yaralarımızı ağıtlarla sararken bacılarımız,
Maharetle canlanır değerli gözlerimiz,
Lâ ilâhe illallah.

Açlık kıvrandırsa kök yeriz,
Susuzluk bezdirse taşların suyunu içeriz,
Lâ ilâhe illallah.

Gece kurt yavrularken geldik dünyaya,
Halka, vatana ve Allah`a bağlıyız biz,
Lâ ilâhe illallah.