Cananım Var İlahi Sözleri

Cananım Var İlahi Sözü

Siretlerle göründüm lutfuyla ihsanını,
Âlem olan dostumun mekân-ı zamanıma.
Siretlerle göründüm lutfuyla ihsanını,
Âlem olan dostumun mekân-ı zamanıma.

Ben ne arz görünürüm ne sema görünürüm,
İçimdeki âlemin bedri cananı var.
Hakkın inayetiyle aşklara bürünürüm,
İhsanımın maşukuyla bir olan vücudumun canı var.

Halatına büründüm ahvali cananımı,
Dergâhına süründüm suret-i cihanını.
Siretlerle göründüm lutfuyla ihsanını,
Âlem olan dostumun mekân-ı zamanıma.