Camı Lalindir Ayine Ruyi Enverin İlahi Sözleri

Camı Lalindir Ayine Ruyi Enverin İlahi Sözü

Câm lâlindir senin âyine rûy-i Enverin,
Adı var câm-ı Cemin âyine-i İskenderin.
Nûş eden lâl-i lebin ölmekden gam yemez,
Kim humârı olmaz ey sâkî şerâb-ı Kevserin.

Câm lâlindir senin âyine rûy-i Enverin,
Adı var câm-ı Cemin âyine-i İskenderin.
Nûş eden lâl-i lebin ölmekden gam yemez,
Kim humârı olmaz ey sâkî şerâb-ı Kevserin.