Cahil İnsan İlahi Sözleri

Cahil İnsan İlahi Sözü

Durma ağla mağrur kafa,
Ver cevabı câhil kafa.
Durma ağla mağrur kafa,
Ver cevabı câhil kafa.

Kapatsana dolmuş zaman,
Senin halin olmuş yaman,
Ecel gelmiş vermez aman,
Yalvarsana mağrur kafa,
Ver cevabı câhil kafa.

İşin gücün dâim hata,
İmrenirdin hep sultana,
Bindirdiler cansız ata,
Durma ağla mağrur kafa,
Ver cevabı câhil kafa.

Kafa senin halin harap,
Akıbetin olmuş turab,
Sorulara sen ver cevap,
Bil bakalım mağrur kafa,
Ver cevabı câhil kafa.

Kafa sana örttüm yazma,
Beyhude genlerde gezme,
Vurdum kabre ne bir kazma,
Gir bakalım mağrur kafa,
Ver cevabı câhil kafa.

Varmasın fakir yanına,
Gururlanırdın malına,
Azrail geldi yanına,
Durma ağla mağrur kafa,
Ver cevabı câhil kafa.