Çağırırım Ey Dost Seni İlahi Sözleri

Çağırırım Ey Dost Seni İlahi Sözü

Yusuf gibi kuyudayım,
Çağırırım ey dost seni.

Ey benim sultanım özüm,
Hicranım çok gülmez yüzüm.
Yakub oldu ağlar gözüm,
Çağırırım ey dost seni.

Şimdi cisminden cüdayım,
Kurban canım ben fedayım.
Yusuf gibi kuyudayım,
Çağırırım ey dost seni.

Gezinirim otağında,
Ateş yanar şu bağrımda.
Musa ile Tur dağında,
Çağırırım ey dost seni.

Yüzüm gülmez bu dünyada,
Kaldım artık ben sılada.
Hüseyin’le Kerbela’da,
Çağırırım ey dost seni.