Çağırayım Mevlam Seni İlahi Sözleri

Çağırayım Mevlam Seni İlahi Sözü

O Muhammed mahbub ile,
Çağırayım Mevlâm seni.

Dağlar ile, taşlar ile,
Çağırayım Mevlâm seni.
Seherlerde kuşlar ile,
Çağırayım Mevlâm seni.

Su dibinde mahi ile,
Sahralarda ahu ile.
Abdal olup yahu ile,
Çağırayım Mevlâm seni.

Gökyüzünde İsa ile,
Tur dağında Musa ile.
Elimdeki asa ile,
Çağırayım Mevlâm seni.

Dertleri çok Eyüp ile,
Gözü yaşlı Yakup ile.
O Muhammed mahbub ile,
Çağırayım Mevlâm seni.

Hamd ü şükrullah ile,
Vasf-ı Kulhüvallah ile.
Daima Zikrullah ile,
Çağırayım Mevlam seni.

Bilmişim dünya hâlini,
Terk ettim kıyl-ü kâlini.
Baş açık, ayak yalını,
Çağırayım Mevlâm seni.

Yunus okur diller ile,
O kumru bülbüller ile.
Hakk’ı seven kullar ile,
Çağırayım Mevlâm seni.