Bulanlar Hakkı Buldu İlahi Sözleri

Bulanlar Hakkı Buldu İlahi Sözü

Gönülden han içinde,
Kuluna o son durak,
Gönülden han içinde.

Bulanlar Hakk’ı buldu,
Buldular can içinde.
Kalanlar yolda kaldı,
Kaldılar zan içinde.

Arayan bulur mutlak,
Miskine bulmak ırak,
Kuluna bu son durak.

Gönülden han içinde,
Kuluna o son durak,
Gönülden han içinde.

Bizler yolcu, O gaye,
O’na ermek ne paye.
İman buna sermaye,
Ve bir emân içinde.

Haydin dostlar varalım,
Yâr eline erelim.
Gül cemâlin görelim,
Nurlu bir an içinde.