Bu Dünyanın Meseli İlahi Sözleri

Bu Dünyanın Meseli İlahi Sözü

Bu şarın sultanı var cümleye ihsanı var,
Sultan ile bilişen yok iken vara benzer.
Bu şarın sultanı var cümleye ihsanı var,
Sultan ile bilişen yok iken vara benzer.

Bu dünyanın meseli bir ulu şara benzer,
Veli bizim ömrümüz bir tiz pazara benzer.
Her kim bu şara geldi, bir lahza karar kıldı,
Geri dönüp gitmesi gelmez sefere benzer.

Bu şarın evvel tadı baldan, şekerden şirin,
Ahir acısını gör zehirli mara benzer.
Evvel gönül almağı hublara nispet eder,
Ahir yüz döndürmeği çirkin mekkara benzer.

Bu şarın hayalleri türlü türlü halleri,
Aldamış gafilleri cadı ayyara benzer.
Bu şarda hayallerin haddi ve sınırı yok,
Bu hayale aldanan otlar davara benzer.

Bu şardan üç yol çıkar biri cennet biri nar,
Birisinin arzusu maksut didara benzer.
Bu şarın sultanı var cümleye ihsanı var,
Sultan ile bilişen yok iken vara benzer.

Kendi miktarın bilen, bildi kendi halini,
Veli dahi aşk ile evvel bahara benzer.
Biçare Yunus’u gör, dert ile hayran olmuş,
Onun her bir nefesi bal ve şekere benzer.