Bu da Geçer İlahi Sözleri

Bu da Geçer İlahi Sözü

Kısa bir süre sonra yüzük sultâna sunulur. Sultân önce bir şey anlamaz, çünkü son, derece sade bir yüzüktür bu. Derken üzerindeki yazıya gözü takılır, biraz düşünür ve yüzüne, büyük bir mutluluk ışığı yayılır. Yüzüğün üzerinde “Bu da geçer” yazmaktadır.
Kısa bir süre sonra yüzük sultâna sunulur. Sultân önce bir şey anlamaz, çünkü son, derece sade bir yüzüktür bu. Derken üzerindeki yazıya gözü takılır, biraz düşünür ve yüzüne, büyük bir mutluluk ışığı yayılır. Yüzüğün üzerinde “Bu da geçer” yazmaktadır.

Bir zamanlar dini bütün, özü temiz bir padişah yaşar. Doğudan batıya bütün dünya onun buyruğundadır. Günlerden bir gün padişah emrindeki vezirleri toplar ve onlara der ki:

“Bu sıralarda perîşan bir haldeyim. Gönlümde acaip bir istek belirdi. Neden geldi bu istek? Onu da bilmiyorum. Bana öyle bir yüzük yapın ki gamlandığım zaman ona bakınca, gönlüm neşelensin ve gamdan kurtulsun. Gönlüm dünyanın sefasına kapılıp, baki hayatı unutmaya meylederse de ona bakıp kendime geleyim.”

Vezirler padişahtan mühlet isterler. Devrin ariflerine, bilgelerine sorarlar, bir hayli, düşünürler ve epey bir zaman sonra hep birlikte yüzüğe ne yazacaklarını karar kılarlar ve, yazıyı padişahın kuyucusuna verirler.

Kısa bir süre sonra yüzük sultâna sunulur. Sultân önce bir şey anlamaz, çünkü son, derece sade bir yüzüktür bu. Derken üzerindeki yazıya gözü takılır, biraz düşünür ve yüzüne, büyük bir mutluluk ışığı yayılır. Yüzüğün üzerinde “Bu da geçer” yazmaktadır.