Bizim Gayemiz Haktır İlahi Sözleri

Bizim Gayemiz Haktır İlahi Sözü

Ya Rab sen kurtar bizleri bu miskin biçare halden.
Ya Rab sen kurtar bizleri bu miskin biçare halden.
Ya Rab sen kurtar bizleri bu miskin biçare halden.
Ya Rab sen kurtar bizleri bu miskin biçare halden.

Bizim gayemiz Hak’tır hakkı hâkim kılmaktır,
Senin dinin uğruna ya Rab can baş koymaktır,
Sensin bizim tek Rabbimiz yalnız sana secde ederiz.

Bir gün sana döneceğiz mutlaka ya Rab,
Mü’minin kanı akarken kardeşlerimiz ağlarken,
Ya Rab sen kurtar bizleri bu miskin biçare halden.