Bizim Bu Rahımız İlahi Sözleri

Bizim Bu Rahımız İlahi Sözü

Sufi, bizim bu râhımız,
Semt-i Yâr’e doğru gider,
Arş’a çıkar bu âhımız,
Semt-i Yâr’e doğru gider Hu.

Yolundadır yolluğumuz,
Hâl iledir halliğimiz,
Herkes bilir kulluğumuz,
Semt-i Yâr’e doğru gider Hu.

Hakka itaat kılmışız,
Derdini nîmet bilmişiz,
Râh-ı sevabı bulmuşuz,
Semt-i Yâr’e doğru gider.

Dem iledir devrânımız,
Dost yüzüdür seyrânımız,
Çekilüben kervânımız,
Semt-i Yâr’e doğru gider.

Hulusi pâktır özümüz,
Yolunda toprak yüzümüz,
Duyar isen her sözümüz,
Semt-i Yâr’e doğru gider.