Bismillahım Var Benim İlahi Sözleri

Bismillahım Var Benim İlahi Sözü

Gavsül âzam Geylani himmet Bayram-ı Veli,
Gavsül âzam Geylani himmet Konya Mevlevi.
Gavsül âzam Geylani himmet Bayram-ı Veli,
Gavsül âzam Geylani himmet Konya Mevlevi.

Sallallahu Rabbena Alen Nuril mübin,
Ahmed el Mustafa seyyidel mürselin,
Bismillahım var benim illallahım var benim.

Dilime bak diyeyim bir Allah’ım var benim,
Ya ehle beytinnebi esseyyidil Arabi,
Tek ümmete biyedi fefadricünnebi.

Minel minel mededi seyyid Ahmed Bedevi,
Gavsül âzam Geylani himmet Veysel Karani,
Gavsül âzam Geylani himmet Ya Nakşibendi,
Gavsül âzam Geylani himmet Seyyid Kadiri.

Gavsül âzam Geylani himmet Seyyid Gülşeni,
Gavsül âzam Geylani himmet Seyyid Rufai,
Gavsül âzam Geylani himmet Bayram-ı Veli,
Gavsül âzam Geylani himmet Konya Mevlevi.

Sallallahu Rabbena Alen Nuril mübin,
Ahmed el Mustafa seyyidel mürselin,
Sırr-ı Subhanım Allah derde dermanım Allah,
Müslümanlar daraldı yetiş Subhanım Allah,
Ya ehle beytinnebi esseyyidil Arabi,
Tek ümmete biyedi fefadricünnebi.

Minel minel mededi seyyid Ahmed Bedevi,
Gavsül âzam Geylani himmet Bektaşi Veli,
Gavsül âzam Geylani himmet Bağdadi Veli,
Gavsül âzam Geylani himmet İbrahim Hakkı.

Gavsül âzam Geylani himmet Mahmud Hüdai,
Gavsül âzam Geylani himmet Ağlar Bayburdi,
Gavsül âzam Geylani himmet Ağlar İrşadi,
Gavsül âzam Geylani himmet Seyfi Ankaravi.