Bismillah İle Divan Yazdım İlahi Sözleri

Bismillah İle Divan Yazdım İlahi Sözü

Bi şikarem padişahım eylesen azat ne olur,
Bu Hüsnü kapunda senin kulena kurbanena.
Bi şikarem padişahım eylesen azat ne olur,
Bu Hüsnü kapunda senin kulena kurbanena.

Bismillah ile divan yazdım okusun ihvanena,
Bir vesile kılmak içun Rahmeti Cananena.
Kıl şefaat günahkar asi ümmetin senin,
Şefaat madeni sensin ey Gani Sultanena.

Destigir ol şaşırmışam ben yolumu Rabbena,
Eriştir imdadıma pirena ve piranena.
Noksanım çoktur amma tarıkı erkan içun,
Mürşüd-i kamilim benim Necati/Nurullah Sultanena.

Nefsi emmare çevirdi yolumu salmaz sana,
Sen kerem kanisin Ya Rab affena gufranena.
Bi şikarem padişahım eylesen azat ne olur,
Bu Hüsnü kapunda senin kulena kurbanena.