Bir Yola Koyulmuşuz İlahi Sözleri

Bir Yola Koyulmuşuz İlahi Sözü

Tüm insanlık derttir bize,
Rasulullah önder bize.
Tüm insanlık derttir bize,
Rasulullah önder bize.

Bu yer yüzü meydan bize,
Gül sunmaktır ferman bize,
Bir yola koyulmuşuz,
Tüm yokuşlar düzdür bize.

Tüm insanlık derttir bize,
Rasulullah önder bize,
Sözlerimiz yetmese bile,
Şu dağlar mekandır bize.

Sözlerimiz yetmese bile,
Şu dağlar meskendir bize,
Karanlıklar hiçtir bize,
Güneş bile şaşar bize.

Bir yola koyulmuşuz,
Gül dikeni güldür bize,
Tüm insanlık derttir bize,
Rasulullah önder bize.

Sözlerimiz yetmese bile,
Şu dağlar mekandır bize,
Sözlerimiz yetmese bile,
Şu dağlar meskendir bize.

Koca dünya dardır bize,
Hak anlatmaz farzdır bize,
Bir yola koyulmuşuz,
Serden geçmek şeref bize.