Bir Nev Civana Dil Müpteladır İlahi Sözleri

Bir Nev Civana Dil Müpteladır İlahi Sözü

Meftûnu olsa âlem sezâdır,
Nâzik tabiat bir dil-rûbadır.
Meftûnu olsa âlem sezâdır,
Nâzik tabiat bir dil-rûbadır.

Bir nev-civana dil müptelâdır,
Hem vâre kârı lütfu vefâdır.
Meftûnu olsa âlem sezâdır,
Nâzik tabiat bir dil-rûbadır.

Bir nev-civana dil müptelâdır,
Hem vâre kârı lütfu vefâdır.
Meftûnu olsa âlem sezâdır,
Nâzik tabiat bir dil-rûbadır.