Bir Güzel Ülkü İlahi Sözleri

Bir Güzel Ülkü İlahi Sözü

Söğüt’teki has kilimin boyası,
Bir güzel ülküdür gönül verdiğim.
Söğüt’teki has kilimin boyası,
Bir güzel ülküdür gönül verdiğim.

Yüreklerde kök bağlayıp yaşayan,
Bir güzel ülküdür gönül verdiğim.
Ezelden ebede müjde taşıyan,
Bir güzel ülküdür gönül verdiğim.

Yesi’deki kutsal aşkın mayası,
Malazgirt’te Alparslan’ın rüyası.
Söğüt’teki has kilimin boyası,
Bir güzel ülküdür gönül verdiğim.

Yunus’layın ‘et-kemiğe bürünen’,
Selim ruhta Yavuz serdar görünen.
Şems misali cümle kirden arınan,
Bir güzel ülküdür gönül verdiğim.

Şiddeti, kavgası, kanı olmayan,
İçinde öfkesi, kini olmayan.
Sonsuza uzanan, sonu olmayan,
Bir güzel ülküdür gönül verdiğim.

Bedir’den Bizans’a akıp gelen o,
Küfür setlerini yıkıp gelen o.
İlâhî kaynaktan çıkıp gelen o,
Bir güzel ülküdür gönül verdiğim.

Sinan’da estetik, Itrî’de ahenk,
Sebillerde hayat, kubbelerde renk.
Mevlânâ’da ilim, Barbaros’ta cenk,
Bir güzel ülküdür gönül verdiğim.

Taze filiz vermiş Edebali’yle,
Çiçeklenmiş Hacı Bayram Veli’yle.
Ulubatlı Hasan’daki hâliyle,
Bir güzel ülküdür gönül verdiğim.

Ne yazdımsa inanç, ahlâk, örf ile,
Postaladım gönül denen zarf ile.
Anlatılmaz yirmi dokuz harf ile,
Bir güzel ülküdür gönül verdiğim.