Bir Dertliyim İlahi Sözleri

Bir Dertliyim İlahi Sözü

Melekler Arşı devreder,
Ya ben nice dönmeyeyim.
Melekler Arşı devreder,
Ya ben nice dönmeyeyim.

Bir dertliyem derdim vardır,
Ya ben nice dönmeyeyim.
Her dem işim ah-u zardır,
Ya ben nice dönmeyeyim.

Aşk odu yürekte yanar,
Beni gören mecnun sanar.
Gökyüzünde Ay gün döner,
Ya ben nice dönmeyeyim.

Gel şekki gönülden gider,
Mü’minlerde inkar nider.
Melekler Arşı devreder,
Ya ben nice dönmeyeyim.

Biziz ümmet-i naciler,
Din yolunda duacılar.
Ka’be’de döner hacılar,
Ya ben nice dönmeyeyim.

Bu sırra münkirler ermez,
Dost yüzünü körler görmez.
Çarh-ı felek döner durmaz,
Ya ben nice dönmeyeyim.

Yeller eser deniz coşar,
Irmaklar dağlardan aşar.
Döne döne sular taşar,
Ya ben nice dönmeyeyim.

Seyyid Nizamoğlu tek dur,
Münafıkın işi şektir.
Evvel ahır dönmek haktır,
Ya ben nice dönmeyeyim.