Bilene Sormak Gerek İlahi Sözleri

Bilene Sormak Gerek İlahi Sözü

Şükür onun birliğine, yok olanı var eyledi,
Çünkü asıldan biz yoğuz, mülk ve hunuman neyimiş?
Şükür onun birliğine, yok olanı var eyledi,
Çünkü asıldan biz yoğuz, mülk ve hunuman neyimiş?

Bilenlere sormak gerek bu tendeki can neyimiş?
Can hod Hak’ın kudretidir, damardaki kan neyimiş?
Fikir yumuş oğlanıdır, endişe kaygı kanidir,
Bu ah ve vah aşk donudur, tahtı olan han neyimiş?

Şükür onun birliğine, yok olanı var eyledi,
Çünkü asıldan biz yoğuz, mülk ve hunuman neyimiş?

Çalap yolladı buraya, şu dünyayı görün diye,
Bu dünya kalıcı değil, mülke Süleyman neyimiş?
Sorun Taptuklu Yunus’a; bu dünyadan ne anladı?
Bu dünyanın kararı yok, sen neyimiş, ben neyimiş?