Beni Dünyaya Çağırma İlahi Sözleri

Beni Dünyaya Çağırma İlahi Sözü

Kemâlin lem’ası söndü, Fakat şems-i cemâl var, gör,
Zevâl ayn-ı visal oldu, Elem ayn-ı lezzettir, gör.
Kemâlin lem’ası söndü, Fakat şems-i cemâl var, gör,
Zevâl ayn-ı visal oldu, Elem ayn-ı lezzettir, gör.

Beni dünyaya çağırma, Ona geldim fenâ gördüm,
Demâ gaflet hicab oldu Ve nur-u Hak nihan gördüm,
Bütün eşya u mevcudat Birer fâni muzır gördüm,
Vücut desen, onu giydim, Ah, ademdi, çok belâ gördüm.

Beni dünyaya çağırma, Ona geldim fenâ gördüm,
Demâ gaflet hicab oldu Ve nur-u Hak nihan gördüm,
Bütün eşya u mevcudat Birer fâni muzır gördüm,
Vücut desen, onu giydim, Ah, ademdi, çok belâ gördüm,
Hayat desen onu tattım azap-ender azap gördüm,
Akıl ayn-ı ikab oldu, bekàyı bir belâ gördüm.

Ömür ayn-ı heva oldu, kemâl ayn-ı heba gördüm.
Amel ayn-ı riya oldu, emel ayn-ı elem gördüm,
Visal nefs-i zevâl oldu, Devâyı ayn-ı dâ gördüm,
Bu envar zulümat oldu, Bu ahbabı yetim gördüm,
Bu savtlar nây-ı mevt oldu, Bu ahyâyı mevat gördüm,
Ulûm evhâma kalb oldu, hikemde bin sekam gördüm,
Lezzet ayn-ı elem oldu, Vücutta bin adem gördüm,
Habib desen onu buldum, Ah, firakta çok elem gördüm.

Visal nefs-i zevâl oldu, Devâyı ayn-ı dâ gördüm,
Bu envar zulümat oldu, Bu ahbabı yetim gördüm,
Bu savtlar nây-ı mevt oldu, Bu ahyâyı mevat gördüm,
Ulûm evhâma kalb oldu, hikemde bin sekam gördüm,
Lezzet ayn-ı elem oldu, Vücutta bin adem gördüm,
Habib desen onu buldum, firakta çok elem gördüm.

Demâ gaflet zevâl buldu, Ve nur-u Hak ayan gördüm,
Demâ gaflet zevâl buldu, Ve nur-u Hak ayan gördüm,
Vücut burhan-ı Zât oldu, Hayat, mir’ât-ı Haktır, gör,
Akıl miftah-ı kenz oldu, Fenâ, bâb-ı bekàdır, gör.

Kemâlin lem’ası söndü, Fakat şems-i cemâl var, gör,
Zevâl ayn-ı visal oldu, Elem ayn-ı lezzettir, gör,
Ömür nefs-i amel oldu, Ebed ayn-ı ömürdür, gör,
Zalâm zarf-ı ziya oldu, Bu mevtte hak hayat var, gör.

Bütün eşya enîs oldu, Bütün asvat zikirdir, gör,
Bütün zerrat-ı mevcudat Birer zâkir, müsebbih gör,
Fakrı kenz-i gınâ buldum Aczde tam kuvvet var, gör,
Eğer Allah’ı buldunsa Bütün eşya bütün eşya senindir, gör.

Eğer Mâlik-i Mülke memlûk isen Onun mülkü senindir, gör,
Eğer hodbin ve kendi nefsine mâliksen Bilâ-addin belâdır, gör,
Bilâ-haddin azaptır, tad, Bilâ gayet ağırdır, gör,
Eğer hakikî abd-i hüdâbin isen, Hudutsuz bir safâdır, gör.

Hesapsız bir sevap var, tad, Nihayetsiz saadet gör,
Akıl miftah-ı kenz oldu, Fenâ, bâb-ı bekàdır, gör,
Kemâlin lem’ası söndü, Fakat şems-i cemâl var, gör,
Zevâl ayn-ı visal oldu, Elem ayn-ı lezzettir, gör.

Ömür nefs-i amel oldu, Ebed ayn-ı ömürdür, gör,
Zalâm zarf-ı ziya oldu, Bu mevtte hak hayat var, gör,
Bütün eşya enîs oldu, Bütün asvat zikirdir, gör,
Bütün zerrat-ı mevcudat Birer zâkir, müsebbih gör,
Eğer Allah’ı buldunsa eğer Allah’ı buldunsa eğer Allah’ı buldunsa bütün eşya senindir, gör.