Ben Yürürem Yane Yane İlahi Sözleri

Ben Yürürem Yane Yane İlahi Sözü

Gel gör beni, beni, aşk neyledi, Derde giriftar eyledi,
Gel gör gel gör gel gör beni aşk neyledi.

Ben yürürem yane, yane, Aşk boyadı beni kane,
Ne akilem, ne divane, Gel gör beni aşk neyledi.
Gel gör beni, beni, aşk neyledi, Derde giriftar eyledi,
Gel gör gel gör gel gör beni aşk neyledi.

Gâh eserim yeller gibi, Gâh coşarım seller gibi,
Gâh tozarım yollar gibi, Gel gör beni aşk neyledi.
Gel gör beni, beni, aşk neyledi, Derde giriftar eyledi,
Gel gör gel gör gel gör beni aşk neyledi.

Ben Yunus’u biçareyim, aşk elinden avareyim,
Baştan ayağa yareyim, Gel gör beni aşk neyledi.
Gel gör beni, beni, aşk neyledi, Derde giriftar eyledi,
Gel gör gel gör gel gör beni aşk neyledi.