Ben Öğretmen Olmak İstiyorum İlahi Sözleri

Ben Öğretmen Olmak İstiyorum İlahi Sözü

Ben, öğretmen olmak istiyorum,
Ben öğretmen olmak istiyorum.
Ben, öğretmen olmak istiyorum,
Ben öğretmen olmak istiyorum.

Ben öğretmen olmak istiyorum,
Ben, şairimin mısralarında dil,
Genç kızımın gergefinde nakış nakış gül,
Aşığımın sazında tel,
Öpülesi bir el olmak istiyorum,
Ben, öğretmen olmak istiyorum.

Ben, çaresizliğin filizlendiği yerde ümit,
Korkunun mayalandığı yerde yürek,
Güçsüzlüğün güçlendiği yerde bilek olmak istiyorum,
Ben, öğretmen olmak istiyorum,
Ben öğretmen olmak istiyorum.

Vatan evladına Türklüğü öğretmek için,
Ben öğretmen olmak istiyorum,
İstiklal marşını gururla söyletmek için,
Ben, öğretmen olmak istiyorum,
Milletimi ‘muasır medeniyet seviyesine’ yükseltmek için.

Ben, öğretmen olmak istiyorum,
Ben Hakk’a yönelen alınlarda nur,
Vatan topraklarını çevreleyen sur,
Mehmetçiğin göğsünde ‘iman’
Gençliğimin damarlarında ‘asil kan’

Ben, zulme eğilmeyen baş,
Ben, vatan için ağlayan gözlerde yaş,
Barışta güvercin, savaşta kartal olmak istiyorum,
Ben, öğretmen olmak istiyorum.

Ben öğretmen olmasam diyorum,
O zaman kim öğretir güzel Türkçemi,
Henüz anne diyen dillere,
Kim öğretir insanlığı, duyguyu genç nesillere,
Kim öğretir büyüğünü saymayı,
Küçüğünü şefkat ile sevmeyi?

Ben öğretmen olmasam diyorum,
O zaman şu körpe fidan,
Nasıl öğrenecek sert rüzgarlara göğüs germeyi,
Nasıl öğrenecek, çiçek açıp meyve vermeyi?

Şu gelinlik kızım,
Şu bıyıkları yeni terleyen delikanlım,
Kimden öğrenecek insan gibi sevilmeyi, sevmeyi,
Vatan için, millet için, bayrak için,
Göz kırpmadan ölmeyi?

Ben öğretmen olmalıyım diyorum,
Çünkü severim vatanımı,
Çünkü bilirim vatan için ölmesini,
Alnımda şeref tacıdır,
Tarihim, Cumhuriyetim, Türklüğüm.

Tad alıyorum ekmeğimden, aşımdam,
Gurur veriyor bana millî kültürüm,
Ben öğretmen olmalıyım diyorum,
Çünkü inanıyorum Allâh’ıma,
İnanıyorum ‘Beşikten mezara kadar oku’
diyen Peygamberime.

Ben öğretmen olmalıyım diyorum,
Çünkü inkar etmiyorum tarihimi,
Hor görmüyorum geçmişimi,
Atalarım önümde en büyük rehber diyorum,
Çünkü ben özenmiyorum insana ve insanlığa saygı duymayan hiçbir fikre,
Çünkü ben bel bağlamadım,
Örfüme, adetime, dinime ters düşen çirkinliklere.

Sen öğretmen olmalısın kardeşim,
Sen namussun, vicdansın, adaletsin,
Sen müsbet ilimsin kardeşim,
Sen irfansın, inançsın geleceğimi aydınlatan,
Sen, buram buram tüten vatan sevgisi,
Sen, burcu burcu kokan Türklük duygususun,
Sen öğretmen olmalısın kardeşim,
Sen öğretmen olmalısın.

Biz öğretmen olmalıyız kardeşlerim,
Biz görmeyenlere göz,
Duymayanlara kulak,
Yürüyemeyenlere ayak olmalıyız.

Biz öğretmen olmalıyız kardeşlerim kızıyla, erkeğiyle,
Layık olabilmek için,
‘Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır’ diyen,
Ulu önder Atatürk’e.

Biz şairlerimizin mısralarında dil,
Genç kızlarımızın gergeflerinde nakış nakış gül,
Aşıklarımızın sazlarında tel,
Öpülesi bir el olmalıyız,
Biz öğretmen olmalıyız.