Aşkın Meyine Ben Kane Geldim İlahi Sözleri

Aşkın Meyine Ben Kane Geldim İlahi Sözü

Halka-yı zikri kurmuş aşıklar,
Ben de sahnında cevlane geldim.
Halka-yı zikri kurmuş aşıklar,
Ben de sahnında cevlane geldim.

Aşkın meyine ben kana geldim,
Şevkin oduna hoş yana geldim.
Halka-yı zikri kurmuş aşıklar,
Ben de sahnında cevlane geldim.

Ümmi Sinan’ın hak-i payine,
Sürmeye yüzüm sultana geldim.
Yaremi bildim yarimden imiş,
Bundan Niyazi Lokman’a geldim.