Aşkın Kime Yar Olur İlahi Sözleri

Aşkın Kime Yar Olur İlahi Sözü

Aşkın kime yar olur,daim işi zar olur,
Dinmez gözünün yaşi,yanar içi nar olur.
Aşkın kime yar olur,daim işi zar olur,
Dinmez gözünün yaşi,yanar içi nar olur.

Sevda-yı zülfün kimün takıldı gerdanına,
Mansur(k.s) gibi akıbet yolında berdar olur.
Leyla-yı ışkun senün,her kimi Mecnun ider,
Firkat odına yakup,her gice bimar olur.

Varlık cibalun kesüp,dost iline yol ider,
Ferhad’leyin gözinun,yaşları pınar olur.
İbrahim Edhem’i derviş iden ışkundur,
Derdüne düşen şahun tahtı tar mar olur.

Ben de arı terk idüp girdüm bu dervişliğe,
Her kim senün ışkına düşdi ise bi-ar olur.
Bu yolda canun viren canan alur yirine,
Işkı dükkanında anun canıyla bazar olur.

İy dilber-i ruhani al koma iş bu canı,
Sevdana düşeliden dünya bana dar olur.
Terkit Niyazi seni bu anda ol sultanı,
Her kim canından geçer ol vasıl-ı yar olur.