Aşk Şarabı İlahi Sözleri

Aşk Şarabı İlahi Sözü

Giderem andan yana,
Terkedüp hep varı men.

Aşk şarabın içmişem,
Bulmuşam hoşkârı men.
Masivadan geçmişem,
Neylerem ağyarı ben.

Mal u devlet istemem,
Cah u izzet istemem.
Nakş u zinet istemem,
İsterem didarı men.

Gel de niçün ol bana,
Eyledim hiç bal ana.
Giderem andan yana,
Terkedüp hep varı men.

Mabudumu isterem,
İsmini vird eylerem.
Arzulayıp ağlaram,
Görmeye didarı men.