Aşıkların Allah Seni İlahi Sözleri

Aşıkların Allah Seni İlahi Sözü

Senden gayrı gözüm yaşın kimseler silmez Allahım,
Okunur dilde destanın açılır bağ ü bostanın.
Senden gayrı gözüm yaşın kimseler silmez Allahım,
Okunur dilde destanın açılır bağ ü bostanın.

Âşıkların Allah seni görmek isterler Sultanım,
Sadıkların sana canı vermek isterler Sultanım,
Meydana koymuşlar başı akar gözlerinin yaşı.

Daim nazarına karşı durmak isterler Sultanım,
Bir dem seni gören gözler daim hayalini gözler,
Girip dergâhına yüzler sürmek isterler Sultanım.

Medet ya Rabbel Âlemin aman ya ya Kerim Allah,
Her kaçan anarsam seni kararım kalmaz Allahım,
Senden gayrı gözüm yaşın kimseler silmez Allahım,
Okunur dilde destanın açılır bağ ü bostanın.

Sen baktığın gülistanın gülleri solmaz Allahım,
Âşık Yûnus seni ister lutfeyle cemâlin göster,
Cemâlin gören âşıklar ebedî ebedi ölmez Allahım Allahım,
Medet ya ya ya Rahim Allah.

Ey bizi yoktan var iden hûb cemâline yâr iden,
Hasret bağını aradan kırmak isterler Sultanım,
Aşk oduna yana yana ulaşıp nûr-i Sübhan’a.

Bî-nişâna lâ-mekâna girmek isterler Sultanım,
Ümmî Sinan’ın hâlini Ahmed’e irgür elini,
Sırr ile zatın yolunu sormak isterler Sultanım.