Aşık Oldum İlahi Sözleri

Aşık Oldum İlahi Sözü

Cennete girenlere cennete girenlere Kevserden içenlere,
Rahmete erenlere kavuştur Rabbim/Mevlam bizi.
Cennete girenlere cennete girenlere Kevserden içenlere,
Rahmete erenlere kavuştur Rabbim/Mevlam bizi.

Âşığız Muhammed’e âşığız Muhammed’e inandık o servere,
Şanı büyük Ahmed’e kavuştur Rabbim/Mevlam bizi.
Sultanlar sultanına sultanlar sultanına ol şefaatkânına,
Dertliler kervanına kavuştur Rabbim/Mevlam bizi.

Dünyada Ravzasına dünyada Ravzasına ukbada rızasına,
Cennette sefasına kavuştur Rabbim/Mevlam bizi.
Âline ashabına yârine ahbabına,
Sevgili yâranına kavuştur Rabbim/Mevlam bizi.

Hak yolda duranlara ünsiyet kuranlara,
Mahbubu bulanlara kavuştur Rabbim/Mevlam bizi.
Cennete girenlere cennete girenlere Kevserden içenlere,
Rahmete erenlere kavuştur Rabbim/Mevlam bizi.