Aşerei Mübeşşere İlahi Sözleri

Aşerei Mübeşşere İlahi Sözü

Sad bin ebivakkasim kafir kanı dökendi,
On yedi yaşında o imanla şereflendi.
Sad bin ebivakkasim kafir kanı dökendi,
On yedi yaşında o imanla şereflendi.

Ebubekir imanla sıddıkı ekber oldu,
Ömerin adaleti tüm cihanı doldurdu,
Osmanın o hayası bizlere örnek oldu,
Alinin büyük ilmi İslama ışık oldu.

İşte bunlar cennetle müjdelenen on kişi,
Cennete giden yolda örnektir bu on kişi,
Bizi de onlar gibi sana koştur Ya Rabbi,
Bu nurlu silsileden eyle bizi Ya Rabbi.

Zübeyir bin avvam o Rasulün yeğeniydi,
On sekiz yaşında o imanla şereflendi,
Talha bin ubeydullah ilk inanan kişiydi,
Peygamberi sırtında o taşıyan biriydi.

Said bin zeyd bedirde her daim en öndeydi,
Hazreti Ömerin o amca oğlu kendisi,
Sad bin ebivakkasim kafir kanı dökendi,
On yedi yaşında o imanla şereflendi.

Abdurrahman bin avf uhudda topal oldu,
On iki dişide Uhud’da şehid oldu,
Ebu Ubeyde bin cerrah adalet doluydu,
Rasulün yanağından demiri alan oydu.