Anıp Kıyamet Gününü İlahi Sözleri

Anıp Kıyamet Gününü İlahi Sözü

Cümle ciğer biryân ola,
Ağlaşalım ol gün için.
Cümle ciğer biryân ola,
Ağlaşalım ol gün için.

Ânıp kıyamet gününü,
Ağlaşalım ol gün için.
Ol gün melâmet günüdür,
Ağlaşalım ol gün için.

Ol günde yerler yarıla,
Cümle ölenler dirile.
Cümler günahlar sorula,
Ağlaşalım ol gün için.

Ol günde gök çatlayısar,
İnsân niçe katlanısar.
Ol günde kim korkmayısar,
Ağlaşalım ol gün için.

Âh ol günün korkuları,
Koca kılar mâsûmları.
Niçe olur mücrimleri,
Ağlaşalım ol gün için.

Ol gün katı efgân ola,
Erkekler dişi uryân ola.
Cümle ciğer biryân ola,
Ağlaşalım ol gün için.

Ey Yûnus Emre gir yola,
Hâl bilmez kardaş ne ola.
Meğer dermân Hak’dan ola,
Ağlaşalım ol gün için.