Allah Vahid Ehad Samed İlahi Sözleri

Allah Vahid Ehad Samed İlahi Sözü

Yâ zü’l-keremi ve’l ihsân,
Senden diler kullar ebed.
Yâ zü’l-keremi ve’l ihsân,
Senden diler kullar ebed.

Allah Vâhid Ehad Samed,
Senden diler kullar ebed.
Sensin ezel sensin ebed,
Senden diler kullar ebed.

Dünyâ vü ukbâda hemîn,
Sensin bize bizden yakîn.
Eyâ Rahîmü’l-âlemin,
Senden diler kullar ebed.

Evvel âhir halk-ı cihân,
Zâtına etmeğe imân.
Yâ zü’l-keremi ve’l ihsân,
Senden diler kullar ebed.

Cihâr-ı yâr-ı Mustafa,
Ger âl ü evlâd ü abâ.
Gerek dünyâ gerek ukbâ,
Senden diler kullar ebed.

Ger lutfu ger merhameti,
Ger afv ü ger mağfireti.
Dareynde izzü rif’atî,
Senden diler kullar ebed.

Cümlenin Hâlıkı Allah,
Cümlenin Râzıkı Allah.
Seyyid Rızâ vü nûrullah,
Senden diler kullar ebed.