Allah Adın Zikredelim Evvela İlahi Sözleri

Allah Adın Zikredelim Evvela İlahi Sözü

Mevlidi şerifin müllifi Süleyman Çelebi Hz. nin ruhu için ve bu mevlidi şerifi dinleyen din kardeşlerimizin bilcümle geçmişlerinin ruhları için Allah rızası için El Fatiha…

Seyyid-i kâinat Hz. Fahr-i Âlem Muhammed Mustafa salâvat,
Allah adın zikredelim evvela,
Vacib oldur cümle işte her kula.

Allah adın herkim ol evvel ana,
Her işi asan eder Allah ona,
Allah adı olsa her işin önü,
Her giz ebter olmaya anın sonu.

Her nefeste Allah adın de müdam,
Allah adıyla olur her iş tamam,
Bir kez Allah dese aşk ile lisân,
Dökülür cümle günah misl-i hazân.

İsm-i Pâkin pâk olur zikreyleyen,
Her murâda erişir Allah diyen,
Aşk ile gel imdi Allah diyelim,
Derd ile göz yaş ile âh idelim.

Ola kim rahmet kıla ol Pâdişah,
Ol Kerîm ü ol Rahîm ü ol ilâh,
Birdir ol birliğine şek yokdurur,
Gerçi yanlış söyleyenler çokdurur.

Cümle âlem yok iken ol vâr idi,
Yaratılmıştan Ganî Cebbâr idi,
Vâr iken ol yok idi ins ü melek,
Arş ü ferş ü ay ü gün hem nuh-felek.

Sun’ ile bunları ol vâr eyledi,
Birliğine cümle ikrâr eyledi,
Kudretin izhar edüp hem ol Celil,
Birliğine bunları kıldı delil.

Ol dedi bir kerre var oldu cihân,
Olma derse mahv olur ol dem hemân,
Bâri ne hâcet kılavuz sözü çok,
Birdir Allah andan artık ilah yok.

Ey azizler işte başlarız söze,
Bir vasiyyet kılaruz illa size,
Ol vasiyyet kim derim her kim tutar,
Mis gibi kokusu canlarda tüte.

Hak Teala rahmet eyleye ana,
Kim beni ol bir dua ile ana,
Her kim diler bu duada buluna,
Fatiha ihsan ede Süleyman kuluna.

Mevlidi şerifin müllifi Süleyman Çelebi Hz. nin ruhu için ve bu mevlidi şerifi dinleyen din kardeşlerimizin bilcümle geçmişlerinin ruhları için Allah rızası için El Fatiha…