Alemler Yaratıldı Hürmetine İlahi Sözleri

Alemler Yaratıldı Hürmetine İlahi Sözü

Padişahlar kölendir, benim aklım ermiyor,
Senden uzak insanın cinnetine Efendim.
Padişahlar kölendir, benim aklım ermiyor,
Senden uzak insanın cinnetine Efendim.

Âlemler yaratıldı hürmetine Efendim,
Melek insan hayrandır sünnetine Efendim.
Âlemler yaratıldı hürmetine Efendim,
Melek insan hayrandır sünnetine Efendim.

Sen habib-i hüdasın, mislin ve benzerin yok,
Ne kadar şefkatlisin ümmetine Efendim.
Adalet ve hürriyet seninle kemal buldu,
Bir kıl dahi geçmedi zimmetine Efendim.

Nice gözler vardır ki daha dünyada erdi,
Gül cemalini görmek nimetine Efendim.
Padişahlar kölendir, benim aklım ermiyor,
Senden uzak insanın cinnetine Efendim.

Âlemde Bilal olmak herkesin kârı değil,
Aklı olanlar koşar minnetine Efendim.
Yüzün gülzar-ı cennet, nazarın kalbe şifa,
Sensin tabib beşerin illetine Efendim.

Yüce Allah katında şanın o kadar büyük,
Gönderildin İbrahim ümmetine efendim.
Kimki seni tanımaz sana bende olmazsa,
Bir nihayet yok onun zilletine efendim.

Âlemlere rahmetsin müjdelerle geldin sen,
Güvercin kanat gerdi hicretine efendim.
Vasfından aciz diller hiç bir söz kâfi değil,
Şanına şerefine izzetine efendim.

Hep gıpta etmekteyim seni gören o gözler,
Nasıl doydu vuslatına lezzetine efendim.
Sendeki güzel sabrı hiç kimseler bilmedi,
Gülüp geçtin kavminin hiddetine efendim.

Şu Necati hakirin derdi başından aşkın,
Dayanamaz hasretin hiddetine efendim.
Taif’te ve Uhud’da bir lahza sarsılmadın,
Hep güvendin Allah’ın kudretine efendimn.

Gönlün göklerden geniş ay nuruna pervane,
Cebrail vezir senin devletine efendim.
Aşkına yanan kula artık mahzun olmak yok,
Garkeder Hazreti Hak rahmetine efendim.

Seni bilmeyen kişi şu büyülü dünyanın,
Niye katlanır bilmem zahmetine efendim.
Nebiler sana müştak yarın bu güzel ümmet,
Kuşlar gibi koşacak Ahmedine efendim.