Aldanma Dünyaya İlahi Sözleri

Aldanma Dünyaya İlahi Sözü

Aldanma dünyaya bir gün göçersin,
Ecel şerbeti elbet içersin.
Mal evlattan hep vazgeçersin,
Azrail canın aldığı zaman.

İsrafil Sur çalar, canlar uyanır,
Mahşer dehşetine can mı dayanır?
Kötü amellerle yüzler boyanır,
Mahşer gününe çıktığın zaman.

Çekerler çeneni seni soyarlar,
Teneşir üstüne hemen koyarlar.
Yerinden yurdundan o gün atarlar,
Ağaçtan atına bindiğin zaman.

İsrafil Sur çalar, canlar uyanır,
Mahşer dehşetine can mı dayanır?
Kötü amellerle yüzler boyanır,
Mahşer gününe çıktığın zaman.

Bırakırlar seni kalırsın yalnız,
Kalınca ne olur bilmem halimiz.
Sana yardım etmez bugün malımız,
Melekler suale geldiği zaman.

İsrafil Sur çalar, canlar uyanır,
Mahşer dehşetine can mı dayanır?
Kötü amellerle yüzler boyanır,
Mahşer gününe çıktığın zaman.

Vücudum çürüyüp etler dökülür,
Harap olur kemiklerim sökülür.
Senin kabrinde çimenler büyür,
Çürüyüp de toprak olduğun zaman.

İsrafil Sur çalar, canlar uyanır,
Mahşer dehşetine can mı dayanır?
Kötü amellerle yüzler boyanır,
Mahşer gününe çıktığın zaman.