Akıncılar İlahi Sözleri

Akıncılar İlahi Sözü

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik,
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik.
Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik,
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik.

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik,
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik,
Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: ilerle!

Bir yaz günü geçtik Tuna’dan kafilelerle,
Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan,
Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan.

Bir gün doludizgin boşanan atlarımızla,
Birden yedi kat Arşa kanatlandık o hızla,
Cennet’te bugün gülleri açmış görürüz de.

Hala o kızıl hatıra titrer gözümüzde,
Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik,
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik.