Akıl Gider Ar Olur İlahi Sözleri

Akıl Gider Ar Olur İlahi Sözü

Gece gündüz mest olur,
Gönül yâre yâr olur.
Gece gündüz mest olur,
Gönül yâre yâr olur.

Akıl gider âr olur,
Vârı târumâr olur.
Varlık gamından geçer,
Gönül yâre yâr olur.

Seferdedir aşk eri,
Dosttur dilde ezberi,
Verince cânı seri,
Gönül yâre yâr olur.

Âşık olan post olur,
Mevlâ ile dost olur,
Gece gündüz mest olur,
Gönül yâre yâr olur.

Seferdedir aşk eri,
Dosttur dilde ezberi,
Verince cânı seri,
Gönül yâre yâr olur.

Hulûsi’ye has gerek,
Bahrine ğavvâs gerek,
Gönülde ihlâs gerek,
Gönül yâre yâr olur.

Seferdedir aşk eri,
Dosttur dilde ezberi,
Verince cânı seri,
Gönül yâre yâr olur.