Ağla Gözüm Ağla İlahi Sözleri

Ağla Gözüm Ağla İlahi Sözü

Göyündüm aşk ile, ta kül olunca,
Boyandım rengine, solmazam ayruk.

Ağla gözüm ağla, gülmezem ayruk,
Gönül dosta gider, gelmezem ayruk.
Ne gam bunda bana, bin gez ölürsem,
Anda ölüm olmaz, ölmezem ayruk.

Yansın canım, yansın aşkın oduna,
Aksın kanlı yaşım aksın, silmezem ayruk.
Göyündüm aşk ile, ta kül olunca,
Boyandım rengine, solmazam ayruk.

Beni irşat eden mürşid-i kamil,
Yeter, bir el almazam ayruk.
Varlığım yokluğa değişmişem ben,
Bugün, cana, başa kalmazam ayruk.

Fenadan bekaya göç eyler olduk,
Yöneldim şol yola, dönmezem ayruk.
Muhabbet bahrinin gavvası oldum,
Gerekmez, Ceyhuna dalmazam ayruk.

Dilerim fazlından ayırmayasın,
Hocam, senden özge sevmezem ayruk.
Söyler âşık dilinden bunları Yunus,
Eğer âşık isem, ölmezem ayruk.