Affet Günahımı İlahi Sözleri

Affet Günahımı İlahi Sözü

Mevlam Kul Hamid’i sal doğru yola rahmet hazinenden nasibin ala,
Ehl-i Beytin figan yeri Kerbela o günkü kesilen baş hürmetine.
Mevlam Kul Hamid’i sal doğru yola rahmet hazinenden nasibin ala,
Ehl-i Beytin figan yeri Kerbela o günkü kesilen baş hürmetine.

Affet günahımı ey şahlar şahı Yusuf’un gördüğü düş hürmetine,
Davet eyleyince Resulullahı Zöhre’nin verdiği aşk hürmetine.
Affet günahımı ey şahlar şahı Yusuf’un gördüğü düş hürmetine,
Davet eyleyince Resulullahı Zöhre’nin verdiği aşk hürmetine.

Bir yoksul fakirin gönlün güderken borçlu idi anı memnun ederken,
Sıddık Yahudi’ye köle giderken Âişe’nin döktüğü yaş hürmetine.
Kâfirler Uhud’a gelir gerildi tam yetmiş sahabe yere serili,
Hazreti Hamza da kurban verildi o gün parçalanan döş hürmetine.

Mü’mindeki şeref şanlar hakkı içün şehitlerden çıkan canlar hakkı içün,
Habibinden akan kanlar hakkı içün Uhud’da kırılan diş hürmetine.
Nemrut’un yaktığı ateş tutunca cümle mahlûk figan edip ötünce,
Halil İbrahim’i nara atımca canın hibe eden kuş hürmetine.

Muhammed Miraca göğe yükseldi Mevlanın cemali perdesiz gördü,
Elli vakit namaz beş vakte indi kula emrolunan beş hürmetine.
Mevlam Kul Hamid’i sal doğru yola rahmet hazinenden nasibin ala,
Ehl-i Beytin figan yeri Kerbela o günkü kesilen baş hürmetine.