Abdulkadir Gibi İlahi Sözleri

Abdulkadir Gibi İlahi Sözü

Benim pirim beni Hakka götürür nice müşkillerim anda bitirir,
Muhammed’in sancağını götürür Abdülkadir gibi bir er bulunmaz.
Benim pirim beni Hakka götürür nice müşkillerim anda bitirir,
Muhammed’in sancağını götürür Abdülkadir gibi bir er bulunmaz.

Kadir Mevlam yerin göğün güzeli hoş nazar eylemiş ona ezeli,
Evliyalar ser çeşmesi güzeli Abdülkadir gibi bir er bulunmaz.
Benim pirim beni Hakka götürür nice müşkillerim anda bitirir,
Muhammed’in sancağını götürür Abdülkadir gibi bir er bulunmaz.

Cümle evladına yeşil yaraşır aşkı gelir bu çağlarda dolaşır,
Ona derviş olan Hakka ulaşır Abdülkadir gibi bir er bulunmaz.
Benim pirim beni Hakka götürür nice müşkillerim anda bitirir,
Muhammed’in sancağını götürür Abdülkadir gibi bir er bulunmaz.

Âşık Yunus biz çekelim zahmeti üstümüzde hazır ola himmeti,
Oğlum demiş ona Resul Hazreti Abdülkadir gibi bir er bulunmaz.
Benim pirim beni Hakka götürür nice müşkillerim anda bitirir,
Muhammed’in sancağını götürür Abdülkadir gibi bir er bulunmaz.